E4006-Projek

Assalamualaikum,….dan salam sejahtera,…kepada pelajar projek E4006 yang dibawah seliaan saya, anda boleh mendapatkan maklumat dan informasi-informasi projek yang terkini.

Manual Penyediaan PCB

Advertisements

E5124-Power Point Komunikasi Data

Assalamualaikum….dan salam sejahtera semua,….kepada pelajar-pelajar yang saya sayangi, anda bolehlah “mendownload” nota powerpoint untuk dijadikan rujukan. Selain daripada nota yang saya hasilkan sendiri anda juga bolehlah melayari beberapa laman web yang saya cadangkan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan. Selamat belajar……..

UNIT1-Prinsip Asas Perhubungan Data

UNIT2-Prinsip Asas Perhubungan Data

UNIT3-Antaramuka Elektrikal

UNIT4 dan UNIT5-Modem

UNIT6-Sila layari Protokol Komunikasi di:

http://www.scribd.com/doc/49246449/BAB-4-%E2%80%93-PROTOKOL-KOMUNIKASI

UNIT7-Rangkaian Kawasan Tempatan (LAN)

UNIT8-Rangkaian Kawasan Tempatan (LAN)

UNIT9-Servis Paduan Rangakaian Digis (ISDN-Intergrated Service Digital Network)

UNIT10-Servis Paduan Rangakaian Digis (ISDN-Intergrated Service Digital Network)

OBE:E5124-Komunikasi Data

Outcome Base Education telah lama dilaksanakan di dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi Kursus-E5124 (Komunikasi Data).

Para pelajar yang mengambil kursus ini adalah terdiri daripada Pelajar semester 6 bagi program DTK (Diploma Teknologi Komputer) dan DKE (Diploma Kejuruteraan Elektronik) di Politeknik Merlimau Melaka.

Pn.Maizun Binti Jamil, JKE, PMM telah mengambil pendekatan untuk menggunakan Unit 9 dan 10 dalam buku modul E5124 iaitu (ISDN-Intergrated Service Network) untuk dijadikan sebagai Projek OBE pelajar.

Project Networking (Project Based Learning)

Projek Networking

Power Point Program Projek Networking 

Pada Sesi Disember 2010, Projek Networking telah dilaksanakan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Merlimau Melaka. Seramai 35 orang pelajar telah menyertai program ini.

1. PENGENALAN

      Projek rangkaian ini dijalankan untuk memenuhi keperluan perkhidmatan internet di makmal-makmal Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Di dalam Kursus E5124-Komunikasi Data para pelajar diajar secara teori berkaitan dengan Rangkaian Kawasan Setempat. Oleh itu, pensyarah kursus telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan pendekatan OBE dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang mana projek ini juga telah memberi kemahiran  ”hands-on” kepada pelajar. Melalui projek ini juga, kemahiran generik seperti kerja berpasukan, komunikasi dan kemahiran berfikir telah berjaya dipupuk dikalangan pelajar.

2. OBJEKTIF PROJEK NETWORKING:

i.       Membantu pelajar DTK dan DKE bagi semester 6 meningkatkan kemahiran dalam pemasangan rangkaian komputer.   

ii.      Memberikan nilai tambah kepada pelajar sebelum memasuki alam pekerjaan.

iii.     Menyediakan kemudahan rangkaian internet di makmal-makmal yang terpilih.

PROJEK NETWORKING PELAJAR DKE6B SESI DISEMBER 2010

E5124-Kuiz

Kuiz 1a

Kuiz 1b

Kuiz 1c

Kuiz 2a

Kuiz 2b

Kuiz 3a

Kuiz 3b

Kuiz 4a

Kuiz 4b

Kuiz 5a

E5124-Labsheet

Assalamualaikum dan salam sejahtera,…sebelum para pelajar masuk ke dalam kelas amali E5124-Komunikasi Data, sila “download” dahulu lab sheet di bawah.

EXPERIMENT 1_A_

EXPERIMENT 1_B_

EXPERIMENT 1_C_

EXPERIMENT 2_A_

EXPERIMENT 2_B_

EXPERIMENT 2_C_

EC202-Others Assessment Task

Hello world!